Tarihi Yerler

Selimiye Camii

Here’s a system for turning New Year’s energy into well-defined

Etkinlik

Selimiye Camii

Here’s a system for turning New Year’s energy into well-defined

Yıldırım Bayezid Köprüsü

Yıldırım Bayezid Camisine ve Eski imarete yakınlığı nedeniyle Yıldırım Köprüsü olarak anılır.

Yıldırım Bayezid Camisine ve Eski imarete yakınlığı nedeniyle Yıldırım Köprüsü olarak anılır. 1544 (H.951)'de Kanuni Sultan döneminde esaslı bir onarım görmüştür. Yıldırım Köprüsü'nün muhtemelen 1750/51 depreminde büyük bir zarar geçirmesi ve harap olmasından dolayı 1757 yılında Sultan II. Mustafa tarafından onartılmıştır.

  • Bu içeriği paylaş:

Haritada Keşfet

Harita yükleniyor...