Tarihi Yerler

Selimiye Camii

Here’s a system for turning New Year’s energy into well-defined

Etkinlik

Selimiye Camii

Here’s a system for turning New Year’s energy into well-defined

СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ, НОСЕТЕ МАСКИ!

18 Ocak 2022 Salı

Голяма радост е за нас да Ви видим отново в Едирне.

Пандемия Covid-19 оказа негативно влияние на страните от цял свят. Мерките предприети срещу пандемията са отговорност на всеки от нас. Гражданите на Република Турция и град Едирне носят предпазни маски, спазват хигиена и правилото за социална дистанция от 1.5 метра на обществени места. Вие нашите гости от България, по време на престоя в Гр. Едирне, трябва да сте запознати с вътрешните правила с оглед Вашето и наше здраве, да носите предпазни маски на публични места, в градския транспорт и магазини, както и да спазвате правилото за социална дистанция от 1.5 метра. Във връзка с това Овластното управление Едирне е осигурило и ще раздава безплатни защитни маски и дезинфектан за ръце на граничните пунктове Капъкуле и Хамзабейли.

  • Bu içeriği paylaş: